Informacje z Gminy

Informacje z Powiatu

Dane

Gminny Zakład Usług Komunalnych
Uzdowo 8
13-200 Działdowo
NIP: 571-16-02-084
tel. 23 696 50 69
gzuk@ugdzialdowo.pl
Kierownik zakładu: Dariusz Frejnik
[op-overview set_id="138" highlight="day"]

Zadania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych:

  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wskazano, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
  • Utrzymanie porządku i czystości w Gminie, w tym realizacja codziennych zadań w zakresie oczyszczania gminy.
  • Prace w zakresie infrastruktury drogowej, w tym przede wszystkim ustawianie oznakowania, wycinka krzewów przydrożnych itp
Coronavirus!
Wszystko co musisz wiedzieć nt. panującej pandemii Coronavirus w Polsce.

Jakość powietrza w Gminie Działdowo

BIP

BIP GZUK Uzdowo

BIP Gmina Działdowo